Frederik Stangsgate 2 er fordelt på fire etasjer med 10 leiligheter i hver etasje. Bygget ble oppført i 2010 og har en total størrelse på 2000 kvm.

Fellesfasiliteter består av garasje med låst port, heis, lobby og sykkelparkering.


  • 4 etasjer
  • 20 leiligheter
  • Oppført i 2010
  • Total størrelse på 2000 kvm
  • Låst garasje, heis, lobby, sykkerlparkering

Drammensveien 65 As, Postboks 1717 Vika, 0121 Oslo, Norway, Tlf +47 22 41 45 20