Frederik Stangsgate 2 består av 20 leiligheter. Størrelsen varierer fra 100 kvm til 150 kvm. Leilighetene er lyse og moderne.

  • Fra 100 – 150 kvm
  • Lyse og moderne
  • Bo grønt midt i byen
  • Totalt 40 leiligheter

Drammensveien 65 As, Postboks 1717 Vika, 0121 Oslo, Norway, Tlf +47 22 41 45 20